به آزمون تخصصی

به آزمون تخصصی

(Approx 400g)
۱۲ فروخته

تماس بگیرید

آزمون سریع شناسایی آلودگی های میکروبی آب (خانواده انتروباکتریاسه)

سنجش

کیت به آزمون (تخصصی)، تشخیص نوع میکرو ارگانیسم های پاتوژن موجود در آب را امکان پذیر می سازد. با استفاده از این تست کیت می توان طیف احتمالی پاتوژن های آب را شناسایی و سریعا نسبت به رفع آن اقدام کرد.

به آزمون عمومی

            طیف باکتری های بیماری زای آب      

کلی فرم ها (Coliform)

مهم ترین باکتری این دسته اشرشیا کلی (E.coli) و وجود آن در آب نشانگر آلودگی مدفوعی است.باکتری های کلی فرمی از عوامل شابع عفونت های بیمارستانی نظیر عفونت ادراری، زخم، خون و … می باشد.

سالمونلا  (Salmonella)

سالمونلا یک پاتوژن حیوانی است که در دام و طیور وجود دارد و باعث ایجاد بیماری مشترک بین انسان و دام می شود که در اثر تماس با محیط های حیوانی یا مصرف فرآورده های حیوانی آلوده منتقل می شود.

پروتئوس (Proteus)

پروتئوس میبرابیلیس و پروتئوس ولگاریس گونه های پاتوژن پروتئوس می باشند که در ایجاد عفونت های ادراری و بیمارستانی نقش دارند. گونه های دیگر آن در فاضلاب دیده می شود که در ایجاد بوی لجن موثر است.

شیگلا(Shigella)

شیگلا یک باکتری پاتوژن است که در ایجاد دیسانتری باسیلی (اسهال خونی)نقش دارد.

یرسینیا(Yersinia)

یرسینیا یک پاتوژن مهم در خانواده انتروباکتریاسه است و در طیف وسیعی از میزبان ها مثل انسان و حیوان به ویژه در جوندگان، پرندگان، و همینطور خاک، آب و محصولات لبنی یافت می شود. بعضی از گونه های این باکتری عامل ایجاد عفونت های گوارشی در انسان هستند.

دستورالعمل مصرف

هر کیت محتوی دو ویال حاوی محیط کشت، یک سرنگ استریل و یک بروشور مصرف می باشد. داخل هریک از ویال های 1 و 2 (با کمک سرنگ استریل موجود در بسته)، 10 سی سی از آب مورد نظر را وارد کنید. ویال ها را تکان دهید تا محتویات آن در آب حل شود. هر دو ویال را به مدت 18 تا 24 ساعت در جای گرم (37-35 درجه سانتی گراد) نگهداری کنید و پس از گذشت این مدت با استفاده از جدول نتیجه گیری موجود در بروشور داخل بسته، نوع میکرو ارگانیسم های احتمالی موجود در آب را تعیین کنید.

0

بالا

X