به آزمون عمومی

به منظور تعیین قابلیت شرب آب، لازم است عدم آلودگی آب به میکروارگانیسم های بیماری زا مشخص گردد. با استفاده از این تست کیت به تنهایی و بدون نیاز به آزمایشگاه میکروبیولوژی می توان آب مصرفی را آزمایش و پس از اطمینان از سلامت آب، آن را مصرف کرد.

آب سالم آبی است شفاف، بدون بو، رنگ و مزه که عاری از هر نوع ذرات میکروسکوپی مضر و بیماریزا است.از آن جایی که آب الفبای حیات همه موجودات است اطمینان از سلامت آن امری است ضروری و اجتناب ناپذیر که باید مورد توجه همه قرار بگیرد. آلودگی های آب با یک منشا مدفوعی باعث ورود میکروارگانیسم های روده ای نظیر اشرشیا کلی، استرپتوکوکوس فکالیس و احتمالا باکتری های بیماری زای روده ای مانند سالمونلا و ویبریوکلرا در آب می شود. از آن جایی که گروه کلی فرم ها از شایع ترین عوامل ایجاد عفونت های بیمارستانی، ادراری و گوارشی هستند، لذا وجود آنها در آب به عنوان شاخص آلودگی آب شناخته شده است.

کلی فرم (Coliform) چیست؟

مهمترین باکتری این دسته اشرشیاکلی(E.coli)می باشد.این باکتری شاخص باکتری های گرم منفی بوده ووجودآن درآب نشانگر آلودگی مدفوعی است.باکتری های کلی فرمی ازعوامل شایع عفونتهای بیمارستانی و ادراری و… میباشند.

شرایط نگهداری

  • در جای خشک و دمای 15-25 درجه سانتیگراد نگهداری شود.
  • حتی الامکان قبل از استفاده، ویال ها را از بسته بندی خارج نکنید.
  • دور از نور مستقیم نگهداری شود.
  • پس از استفاده، ویال حاوی باکتری را با استفاده از سیستم های ضدعفونی کننده قوی امحا کنید.

دستورالعمل مصرف:

هرکیت محتوی یک ویال دارای محیط کشت و یک سرنگ استریل ۱۰ میلی لیتر می باشد.

 10 سی سی از آب مورد نظر را توسط سرنگ داخل ظرف (ویال) محتوی محیط کشت بریزید تا محتویات ظرف به طور کامل در آب حل شود. در این حالت رنگ محلول داخل ظرف قرمز خواهد شد.
ظرف را به مدت 18 تا 24 ساعت در جای گرم (30-35 درجه سانتی گراد) قرار دهید.
در صورت عدم تغییر رنگ محلول (ثابت ماندن رنگ قرمز)، آب قابل شرب است و چنانچه رنگ قرمز به زرد تغییر یافت، آب بهداشتی نبوده و باید قبل از مصرف آن را کاملا جوشاند و یا ضدعفونی کرد.

  نکات فنی

  • هر کیت تنها برای یک بار آزمایش مناسب می باشد، لذا جهت بررسی میزان آلودگی اولیه آب و مقایسه آن با مرحله پس از ضدعفونی، بهتر است 2 کیت مورد استفاده قرار گیرد.
  • سرعت تغییر رنگ با تعداد میکروارگانیسم های موجود در آب ارتباط مستقیم دارد، بطوریکه هرچه تغییر رنگ زودتر از 24 ساعت صورت گیرد بار میکروبیو میزان آلودگی موجود در آب بالاتر است.
  • از آنجایی که رنگ اولیه محیط کشت پس از افزودن آب، قرمز است، هرگونه تغییر رنگ آنی پس از افزودن آب احتمالا به دلیل تغییرات PH حضور برخی ترکیبات شیمیایی و … در آب می باشد. بنابراین چنانچه بلافاصله پس از افزودن نمونه آب به ویال حاوی محیط کشت، هر رنگی غیر از قرمز روشن حاصل شد، نمونه آب مورد نظر توسط این کیت قابل بررسی نخواهد بود.

0

TOP

X