مشاوره در صنایع غذایی :

ارایه خدمات مشاوره تخصصی ، در حیطه صنایع غذایی، کارخانجات و تولید کنندگان مواد غذایی توسط کارشناسان مجرب.

تهیه طرح توجیهی درصنایع مختلف غذایی

مشاوره راه اندازی خطوط تولید صنایع غذایی ازموافقت اصولی تا تولید محصول

تهیه و تأمین ماشین آلات وخطوط تولید،دستگاه ها وتجهیزات مورد نیاز (داخلی- خارجی-نو- دست دوم)

اصلاح وبهبود کیفیت وفرمولاسیون محصولات غذایی تولیدی

اصلاح خطوط تولید،افزایش راندمان ،کاهش هزینه ها وقیمت تمام شده محصولات

ارایه خدمات آموزشی وارتقاء توانمندی علمی وفنی کارشناسان خطوط تولید وکنترل کیفیت کارخانجات صنایع غذایی

ارایه ایده های نو در تولید محصولات غذایی